Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни на интернет страницата на Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг

ПроДуКт Ви представя по-долу своята Политика за защита на личните данни, в която Ви информираме за начина, по който личните ви данни се обработват и какви права притежавате.

Сърфирането в уебсайта на ПроДуКт не означава непременно събирането на вашите лични данни. ПроДуКт предоставя чрез уебсайта си адекватен формуляр за контакт с екипа ни, при желание за връзка с нас. С попълването на посочения формуляр (контактна форма) ни давате Вашите лични данни, които ще обработваме с цел осъществяване на контакт и диалог с всеки, заявил желание за това чрез попълване на контактната форма през сайта ни.

Във връзка с това ПроДуКт е приела няколко мерки за сигурност, за да гарантира защитата на личните данни, предоставени ни чрез нашия уебсайт, срещу тяхното разпространение, загуба, незаконно използване, изменения, неоторизирано обработване или достъп или друг начин за незаконна обработка на лични данни.

Администратор на лични данни

ПроДуКт АД, гр. София,  ул. „Бачо Киро” № 45, тел. +359 888 553 491, се явява администратор на лични данни, за изброените по-долу цели.

ЛИЧНИ ДАННИ

Под лични данни се разбира всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез позоваване на идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическите, физиологичните, генетичните, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на физическо лице.

В уебсайта на ПроДуКт събираме само лични данни, които се считат за необходими за контакта, който ПроДуКт би искал да поддържа с Вас, т.е. име, имейл адрес или телефонен номер.

КАК И КОГА СЕ СЪБИРАT ЛИЧНИ ДАННИ?

Вашите лични данни могат да бъдат събрани:

а. Когато попълвате формуляра „Пишете ни“ в нашия уебсайт;
б. Когато заявите регистрацията или участвате в едно от събитията на ПроДуКт;
в. Когато изпращате предложение, за да си сътрудничите с ПроДуКт, по електронна поща или чрез нашия уебсайт;

ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Правното основание за обработката на лични данни от ПроДуКт е следното: 

а. Съгласие: Вашите лични данни могат да бъдат обработвани чрез свободно дадени, конкретни, информирани и недвусмислени указания за Вашия субект на данни, желания, чрез които той или тя, чрез изявление или чрез ясни позитивни действия, означава съгласие за обработката на лични данни, свързани с него от ПроДуКт. Ще поискаме Вашето съгласие, когато има възможност да Ви поканим на събитията, организирани от или с участието на ПроДуКт, и в случаите на комуникации, свързани с дейността на ПроДуКт.

б. Законни интереси: Вашите лични данни може да са необходими за извършване на определени дейности от ПроДуКт, а именно процеси за набиране на персонал.

в. В обхвата на предоставянето на услуги: Вашите лични данни ще бъдат обработени, когато са абсолютно необходими за предоставянето на консултации и съдействие, договорени от Вас.

ПЕРИОД, ЗА КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПроДуКт ще пази Вашите лични данни само през периода, строго необходим за целта, с която са събрани.

ПроДуКт ще пази вашите лични данни (име, адрес, имейл и телефонен номер) с цел да Ви информира за нашите събития и да Ви изпрати поканите, както и за бюлетин и/ или други информационни публикации за периода, предвиден в съответните нормативни актове. Ние няма да споделяме Вашите лични данни с трети лица, като Ви гарантираме законно предвидените права, включително правото на достъп, правото на поправяне и противопоставянето на обработката на Вашите лични данни за търговски и директни маркетинг цели.

След като измине определеният максимален краен срок, личните Ви данни ще бъдат анонимизирани по необратим начин, така че да могат да се съхраняват от ПроДуКт или безопасно да бъдат унищожени.

ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПроДуКт гарантира, че ще предаде Вашите лични данни, само когато сметне за необходимо за целите, описани по-горе, а именно за изпращане на информация за събития, бюлетини или други упълномощени от вас съобщения.

Фирмите, които предоставят услуги на ПроДуКт, по-специално компаниите, отговорни за изпращане на бюлетини и съобщенията, описани по-горе, подлежат на договорни условия на същите условия за обработка на лични данни. Тези субекти отговарят за прилагането на адекватни мерки за сигурност, залегнали в Общия регламент за защита на личните данни.

ПроДуКт гарантира, че ще се договори само с доставчици на услуги и други обработващи, които демонстрират, че са в съответствие с Общия регламент.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни имат право да поискат от ПроДуКт достъп до техните лични данни, както и поправянето, изтриването, ограничаването на обработката на личните им данни, правото на възражение, правото на преносимост на данните и правото да оттеглят съгласието си по всяко време, без да се компрометира законосъобразността на процеса, извършен от даденото предварително съгласие. Субектите на данни също имат правото да представят жалба на надзорния орган (Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg) или правото на съдебни действия срещу надзорния орган или администратора.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на този уебсайт, включително марки, дизайни, лога, текстове, изображения, аудио и видео материали, е собственост на ПроДуКт, освен ако не е посочено друго чрез препратка към източника на съдържанието. Такова съдържание е защитено в рамките на общите правни условия и международното и националното законодателство относно защитата на интелектуалната собственост. Не е позволено да се показва, възпроизвежда, разпространява, променя, предава или използва съдържанието на настоящия уебсайт по какъвто и да е начин за всяка обществена или търговска цел без предварителното изрично писмено съгласие на ПроДуКт.
Въпреки това, потребителят може да отпечата всяка част от материала на уебсайта, стига той да не бъде променен по никакъв начин, ако се използва за лични и нетърговски цели и докато указанието за собственост не бъде премахнато.

БИСКВИТКИ

„Бисквитките“ са малки файлове с номера и букви, които се съхраняват в браузъра на потребителя, когато посещавате този уебсайт.
Тази информация се използва, за да направи услугата, предоставена на потребителя, по-персонализирана, което позволява да се подобри ефективността на навигационното преживяване, като се увеличи, от една страна, скоростта и ефективността на начина, по който уебсайтът отговаря и от друга страна, необходимостта от многократно въвеждане на същата информация. „Бисквитките“ помагат на уебсайта да разпознае устройството за следващия път, когато потребителят има достъп до него.

Уеб сайтът БАПЕМЕД използва следните „бисквитки“:

Категория Необходими

PHPSESSID
Цел на бисквитката: запазва състоянието на сесията при зареждане на различни страници

Категория Статистика

Няма

Категория Маркетинг

Няма

Можете да премахвате „бисквитките“, съхранени в компютъра си, чрез настройките на браузъра. Друга възможност е да контролирате някои „бисквитки“ на трети страни, като използвате платформа за подобрение на поверителността, като например optout.aboutads.info или youronlinechoices.com. За повече информация относно „бисквитките“ посетете allaboutcookies.org.

Връзки към други уеб сайтове

Връзките в уеб сайта на ПроДуКт могат да доведат до други уебсайтове. ПроДуКт не носи отговорност, не одобрява или по никакъв начин не поддържа или не се абонира за съдържанието в него, нито за свързаните с него уебсайтове или в него.

Съветваме Ви да прочетете Декларацията за поверителност на всеки от тези уеб сайтове.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

ПроДуКт е възприела адекватни технически и организационни процедури с цел да се избегнат нарушения на сигурността, неправомерен достъп до лични данни, унищожаване или незаконна употреба.

keyboard_arrow_up