Нашите услуги

 1. Начало
 2. chevron_right
 3. Нашите услуги

Съпътстваща диагностика

Персонализираната терапия е нов подход в медицината, който променя максимата “един размер подходящ за всички” към „правилното лечение, на правилния пациент, в точното  време“. Този подход използва иновациите в области като функционални геномни технологии, молекулярна диагностика, анализи на данни и наблюдение в реално време на условия за по-добро управление на здравето на пациентите, определяне на терапии за постигане на най-добри резултати в лечението на заболяването или идентифициране на предразположение към заболяване.

Обезпечаване на съпътстващата диагностика за нуждите на персонализираната медицина е една от основните дейности на ПроДуКт.

Ние предлагаме разработване на цялостен логистичен и диагностичен модел за молекулярни изследвания, ориентирани към определена таргетна терапия. В услугата се включва взимането и логистиката на биологичния материал, осигуряване на подходящата методика, апаратура и лаборатория за неговото извършване, осигуряване на съвместимите за този процес CE IVD сертифицирани реактиви и консумативи и изпращане на резултата до лекуващия лекар. Моделът на работа включва осигуряване на необходимото качество на изследването чрез изграждане на мрежа от сертифицирани лаборатории.

Терапевтични области

Онкология

Разработени са пакети услуги за диагностика при:

 • Недребноклетъчен белодробен карцином
 • Метастатичен колоректален карцином
 • Рак на гърда
 • Рак на яйчника
 • Меланоми
Изследвани генетични онко-мутации
 • Мутационен анализ на EGFR гена при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином
 • Установяване на наличие/липса на мутации в RAS (KRAS, NRAS) гените  при пациенти с метастатичен колоректален карцином
 • Установяване на наличие/липса на мутации в BRAF гена при пациенти с меланоми и метастатичен колоректален карцином;
 • Имуно-хистохимичен анализ на пренареждания в ALK гена;
 • Имуно-хистохимичен анализ за оценка на PD-L1 белтъчна експресия и определяне статуса при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином;
Изследван биологичен материал
 • Фиксирана във формалин и включена в парафин туморна тъкан
 • Венозна кръв (течна биопсия)
 • Урина (течна биопсия)
Инфекциозни заболявания

Компанията притежава разработени процеси за диагностика и проследяване на резултатите  в областта на инфекциозните болести, като най-ярък пример за това са терапиите за лечение на вирусен хепатит С според генотипа на вируса.

Процеси

Работният процес, гарантиран от ПроДуКт в областта на съпътстващата диагностика, включва пълно обезпечаване на необходимото за разработването на една устойчива, но и гъвката пациентска програма. Това включва, но не се изчерпа с:

 • Подбор на лаборатории
 • Ангажиране на специалисти
 • Осигуряване на необходимите CE-IVD реактиви за анализа
 • Изготвяне на цялата документация по проекта
 • Логистика на пациентките материали
 • Активна комуникация със специалистите през целия период на проекта
 • Изготвяне на отчети и справки
 • Събиране, съхранение и анализ на бази данни, статистическа обработка, установяване на тенденции и прогнози

Контрагенти

лекари и лаборанти от патоанатомични лаборатории 21
медицински сестри 20
генетични лаборатории 7
add_circle_outline

Валидационни проучвания

Ние от ПроДуКт сме амбицирани не просто да обезпечаваме необходимото за осъществяването на съпътстващата диагностика, но и да подпомагаме активно разработването на нови, по-чувствителни и специфични тестове. С готовност се включваме във валидирането на молекулярни тестове, като на първо място можем да участваме с набирането на необходими популации от пациенти за валидиране на методи (например за диагностика на туберкулоза). Разстоянията не са от значение и проби на насочени от нас пациенти са летели към няколко континента.

add_circle_outline

Клинични проучвания

Компанията работи като ДИО (Договорна изследователска Организация), както за лекарствени продукти, така и за медицински изделия.

Меню