Запознайте се с ПроДуКт

„ПроДуКт – Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг“ АД е компания, чиято дейност е насочена към иновациите в областта на персонализираната  медицина и биотехнологиите.

Част от дейността ни е фокусирана върху разработване и управление на логистични проекти в областта на съпътстващата диагностика. Това включва комбиниране на иновативни диагностични технологии с патологични експертизи за оценка на генетичните и молекулярните характеристики на тумора при различни онкологични заболявания. Компанията разработва и осигурява напълно завършен диагностичен процес за оценка на мутациионнияи експресионния статус на тумора, като осигурява подходящи реагенти за всеки тип диагностика. Сигурна гаранция за коректността на резултатите от молекулярно-диагностичните тестове са извършваните от компанията валидационни проучвания.

Натрупаният опит през последните години ни превърна в експерт и лидер в осигуряване на съпътстващата диагностика в областта на онкологичните заболявания в България.

Друга сфера от нашата дейност са клиничните изпитвания, при извършването на които компанията оперира като договорна изследователска организация (ДИО): oрганизират се  и се провеждат научно-приложни изследвания в областта на медицината и биотехнологиите.

Наши партньори са високо квалифицирани и доказали се в своята област специалисти като молекулярни биолози, експерти във фармацевтичната индустрия и лекари. Сферата в която работим изисква много добри умения на екипа за работа в мултидисциплинарна среда, което е индикативно за високите цели и резултати на нашите проекти.

ПроДуКт е също така съосновател на Българската асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД), неправителствена организация, обединяваща учени, медицински специалисти, пациентски общности, здравни институции и организации с цел повишаване на осведомеността и разбирането на всички аспекти на персонализираната медицина и прилагането  в полза на пациентите и здравната система.

Визия

Ефективно здравеопазване, чрез иновативен подход за прецизна диагностика и персонализирано лечение

Достъп до иновации

Информативност и прогнозируемост на клиничния резултат

Пациентът в центъра

Индивидуалните характеристики на пациента определят целта и видовете здравни грижи

Добри практики

Въвеждане на най-добрите практики в прецизната диагностика

Ценности

Фирмената ни култура е изградена около нашите мисия, визия и основни ценности, които ние се стремим да следваме не само в ежедневната си работа, но също така и в нашите продукти и услуги.

Актуалност и иновативност

Ние сме информирани и винаги в крак с иновациите в молекулярната диагностиката и терапията. Ние разработваме диагностичните процеси и  утвърждаваме иновациите в съпътстващата диагностика на територията на България, като я правим достъпна за пациентите от цялата страна.

Пациентът на първо място

Ние поставяме пациентите в центъра на нашата дейност, работим за да намерим различията между пациентите и да осигурим иновативно лечение, основано на информативност и предвидимост на клиничния резултат.

Прозачност и честност

Ние следваме строго моралните ценности за прозрачност и почтеност в отношенията си с другите и между нас самите. ПроДуКт вярва на своите клиенти и контрагенти. Взаимното доверие е ключът към успешното изграждане и поддържане на един успешен работен процес.

Поверителност

Ние уважаваме правото на индивида на неприкосновеност на личния живот, ние се застъпваме за пълно спазване на закона  за защита на личните данни и съгласието на пациента по всяко време.

Система за управление на качеството

Дейността на ПроДуКт е основана на система от правила и процедури, следващи стандарта за Добра Клинична Практика (Good Clinical Practice).

Информация за администратора на лични данни

ПроДуКт – Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг АД е администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите към Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 248626. Компанията поддържа регистър „Пациенти“ с право да оперира със здравни данни.
add_circle_outline

Партньори

ПроДуКт e договорен партньор на редица фармацевтични компании в разработването и осигуряването на програми за подпомагане на пациенти в  съпътстваща молекулярна диагностика при прицелни терапии в областта на онкологията.

Наши партньори са иновативни фармацевтични и биотехнологични компании като:

keyboard_arrow_up