Дигитални терапии

Дигиталните терапии предоставят терапевтични интервенции директно на пациентите, използвайки базиран на доказателства, клинично тестван софтуер, за да лекуват, контролират и предотвратяват широк спектър от поведенчески, ментални и физически болести и състояния. Те се използват самостоятелно или в комбинация с медикаменти, изделия или други терапии, за да оптимизират грижата за пациента и здравните резултати.

Имунотерапия на рака и PD-1/PD-L1 контролно-пропусквателният пункт

Имунната система играе важна роля в предпазването ни от болести и изчистване на собствените нездрави клетки на тялото. T-клетките на имунната система притежават капацитет селективно да разпознават и убиват патогени или нездрави клетки, включително ракови клетки, чрез ръководене на координиран имунен отговор, включващ вродени и адаптивни отговори.

Имуно – онкология

В последните години имунотерапията се превърна в потенциална стратегия за борба срещу различни видове ракови заболявания. В светлината на тази тенденция особено често се споменават два важни компонента в сигналните пътища на имунния отговор – PD-1 (програмирана клетъчна смърт 1) и PD-L1 (лиганд на програмирана клетъчна смърт 1). PD-1 е белтък от мембраната на клетките, който има роля в ограничаването на имунно – провокираното разрушаване на тъканите в места с активни възпаления.

keyboard_arrow_up